Správa informačních technologií

Společně s provozem a růstem společnosti vznikají větší nároky na správu informačních technologií (většinou správu počítačových sítí). K tomu jsou zapotřebí:

 • Zkušenosti.
 • Větší nároky na mzdy zaměstnanců, kteří správu zajišťují.
 • Školení.
 • Vybavení.

Přenechte tuto část správy počítačových sítí za nižší náklady na nás. Náklady na tzv. externí správu sítě jsou individuální a závisí na počtu spravovaných serverů, pracovních stanic a na dohodnuté frekvenci návštěv. U menších firem se obvykle pohybuje v řádech tisíců korun měsíčně, takže se vyplatí víc, než platit vlastního IT specialistu. Spolu se správou sítě získáte profesionálního správce, který k vám může chodit tak často, jak bude třeba. Dohlédne na správný chod vaší firemní sítě a bude vám k dispozici i mimo tyto pravidelné návštěvy.

Co zahrnuje správa informačních technologií od nás?

 • Dle rozsahu smlouvy Vám bude k dispozici náš administrátor.
 • Ve stanoveném čase bude provádět servisní úkony.
 • Administrátor řeší také aktuální, mimořádné problémy.
 • V případě potřeby je administrátor sítě k dispozici na emailu nebo na telefonu.
 • Spravujeme i kamerové systémy.

Kolik správa informačních technologií stojí?

Služba je detailně upravena smlouvou na dobu neurčitou a hradí se formou měsíčního paušálu. Výše paušálu je individuální, závisí na smluvených parametrech a je pro ni rozhodující:

 • počet a typ serverů
 • počet klientských stanic
 • frekvence pravidelných návštěv
 • rychlost reakce při servisním zásahu

Jaké služby z oblasti správy informačních technologií nabízíme?

 • Správa serverů – Především se staráme o stabilní a bezpečný chod serverů, jejich nastavení a údržbu.
 • Poradenství a konzultace – Poskytování informací z oblasti IT, konzultace a nově od roku 2013 i školení.
 • Zabezpečení a správa internetového připojení – Vaše internetové připojení by mělo být bezpečné a náš administrátor bere jako samozřejmost udržovat počítačovou síť bezpečnou a optimalizovat náklady na připojení.
 • Správa počítačů (pracovních stanic) – Údržba operačních systémů a ostatního software na pracovních stanicích uživatelů k zajištění spolehlivosti.
 • Správa periferií – zajištění oprav a údržba sdílených prostředků jako jsou tiskárny, scannery, údržba, evidence a opravy pasivních a aktivních síťových prvků, nastavení síťových prostředků na počítačových stanicích a serverech.
 • Dálková správa PC sítí – Náš administrátor se může připojit vzdáleně do PC sítě a vyřeší problémy bez nutnosti fyzické účasti na místě.
 • Softwarová podpora – Nastavení a optimalizace síťového operačního systému, instalace softwaru a jeho update, konfigurace aplikací, zálohování, zabezpečení dat a pravidelná aktualizace antivirové ochrany.